AVÍS LEGAL

El titular del web http://www.thechanclettes.com/ és propietat de RELUX, S.C.C.L..

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En el supòsit que s’incompleixi l’Avís Legal o la resta de termes i condicions del web, el titular es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar l’accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

El titular de la web fa els millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, el titular no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

El titular no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, el titular no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que el titular pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques del web

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programació, els elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, continguts, etc), així com l’estructura, selecció i ordre, són propietat del titular o dels seus legítims llicenciants.

L’ús del web no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els seus continguts.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius del titular.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de tractament de dades.

El responsable del tractament de les dades personals és RELUX, S.C.C.L.

Finalitat

Tractem les vostres dades personals per gestionar les peticions, per a l’enviament de comunicacions informatives i comercials.

Legitimació

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

Conservació

Les vostres dades personals es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. En el cas de compres o contractació de serveis les dades es mantindran, com a mínim, de conformitat amb la normativa vigent.

Comunicació de les dades

Les vostres dades es podran comunicar a entitats vinculades a RELUX, S.C.C.L. i, en el casos que sigui imprescindible, a les empreses responsables d’executar operacions vinculades als serveis contractats, com per exemple, una empresa de missatgeria.

Drets sobre les seves dades

Podreu accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar-ne la rectificació o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podeu sol·licitar-ne la limitació i oposició al tractament.

Igualment, podreu revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@thechanclettes.com.

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són un mecanisme de recollida d'informació relativa a les preferències i configuració del vostre navegador amb la finalitat de reconèixer-vos com a usuaris recurrents, personalitzar-ne l'ús i facilitar-ne una navegació més útil.

Mitjançant l’accés i ús del web, acceptes que RELUX, S.C.C.L. pot utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret Twitter, Youtube, Facebook i Instagram), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del web amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del comportament i la gestió d’espais publicitaris.

En cas que desitgis rebutjar la utilització de cookies, pots tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del web. Si continueu navegant pel web, implica que accepteu el seu ús.

D’altra banda, teniu la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si ho desitjeu, d’impedir que s’instal·lin al vostre disc dur. Segons el tipus de navegador que utilitzeu podeu deshabilitar l’ús de les cookies a:

Als següents enllaços podeu consultar la política de cookies, de les xarxes socials amb les que estem vinculats: